MICHAEL

nás vede k poznání vesmírných zákonitostí a k jednání, které je s nimi v souladu. Pomáhá nám       ke ztišení, abychom dokázali naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Upozorňuje na naše problémy        s autoritami a bojem o moc a pomáhá nám vidět, v jakých oblastech odevzdáváme svou moc ostatním, necháváme se zneužívat a spoutávat svou závislostí.
Michael nám pomáhá rozpustit konflikty a disharmonie v našem nitru a vyjasnit si negativní, překonané myšlenkové a emocionální vzory. Jeho energie podporuje mentální úsilí vedoucí             k uzdravení a pozitivním změnám. Přináší pokornou sílu, víru, odvahu a nejvyšší možnou duchovní ochranu, jakož i osvobození od minulosti a pout karmy, klid a mír.

 

Cena: 10ml / 107,- Kč